لینک مستقیم{مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان}

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان|42078413|lv|عوامل اجتماعي موثر برسلامت سالمندان,عوامل جمعيتي موثر برسلامت سالمندان,عوامل اقتصادي موثر برسلامت سالمندان,عوامل موثر بر سلامت سالمندان,عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان,عوامل موثر بر سلامت سالمندان,مبانی نظری سلامت سالمندان,مبانی نظری سلامت روان سالمندان,عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت سالمندان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان را مشاهده می نمایید.

هدف از این مبانی نظری بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان شهرستان خرم آباد می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات75حجم468/535 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

با توجه به این مسئله که سلامت سالمندان ابعاد گوناگونی دارد که همه جنبه های زندگی از قبیل تأمین وارضای نیازهای اساسی و نیز جنبه های والاتر نظیر خود تحققی افراد، ارتقاء شخصی و... رادر برمیگیرد. ازاین روشناخت این ابعاد و عوامل اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر بر سلامت جسمی و روانی در سالمندان در این پژوهش میتواند برنامه ریزان را در جهت دادن به سیاستها و برنامه ریزیهای توسعه کمک کند.

اصل سازگاري افراد هر جامعه با مقتضيات همان اجتماع، اصلي است که می بايست به آن توجه خاص نمود، بي ترديد اين سازگاري نيز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسماني و چه از بعد رواني امکان پذير نخواهد بود. در اين میان سلامت روان به دليل تأثیر فراوان آن بر وضعيت جسماني اهميت بيشتري مي یابد، لذا لزوم شناخت وضعيت موجود سلامت روانی و جسمی به منظور هر گونه برنامه ريزي جهت تأمين آن در جامعه ضروري به نظرمي آيد.

به منظور شناخت وضع موجود ارزيابي هاي روان شناختي و عملکرد جسمانی افراد قطعا کمک مؤثري خواهد نمود. ولی اصول روان شناختي و عملکرد جسمانی در اين شناخت تنها مهم نيستند. بلکه قوانين جامعه شناختي نيز در ارتباط با بحث سلامت روان و سلامت جسمی بکارمي آيند. بحث سلامت روان شناختي و سلامت جسمانی در جامعه و افراد وابسته به مجموعه عواملي است که شناخت تک تک آن عوامل ميسر نخواهد بود ليکن آشنايي با نظريات مختلف در ابتداي بررسي وضعيت سلامت جسمی و روانی قطعاً مفيد خواهد بود. اهميت ديگر اين مسئله آن است که در اين بحث هيچگاه به صورت يک بعدي و با پرداختن به يک جنبه عمل ننمایم.فهرست مطالب


فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری 21
مقدمه 22
2-1- پیشینه تحقیق 23
2-2- چارچوب نظری تحقیق 31
2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی 31
2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی 33
2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی 36
2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 37
2-4- سلامت جسمانی 38
2-5- سلامت روانی 39
2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان 41
2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان 42
2-6-2- جنس و سلامت 43
2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 44
2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی 44
2-6-4- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-5- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-6- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 46
2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت 47
2-6-6-2- عوامل اجتماعی 48
2-6-7-بعد خانوار 48
2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت 49
2-7- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 49
2-7-1- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 52
2-7-1-1- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ 52
2-7-1-2- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ 53
2-7-1-3- شغل و سلامت افراد 53
2-8-مدل تحقیق 54
2-9- فرضیه های تحقیق 56
2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته 56

منابع و مآخذ


"مطالب دیگر:
تحقیق با موضوع شبیه سازی سیستم موقعیت یابی جهانی GPSتحقیق با موضوع شبیه سازی مدل و بهینه سازی با استفاده از پرومدلتحقیق با موضوع طراحی تخصصی صفحات وبتحقیق با موضوع طراحی سایتتحقیق با موضوع سیستم کتابخانهتحقیق با موضوع مقدمه ای بر شبكهتحقیق با موضوع طراحی صفحات وبتحقیق با موضوع طراحی لایه واسط كاربرتحقیق با موضوع طراحی مسیر متحرکتحقیق با موضوع طراحی مینیمم سیستم با میکرو کنترلر 80196تحقیق طراحی و ساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه MMCتحقیق با موضوع طراحی و نمای یک بانک اطلاعاتیتحقیق با موضوع طرح كتابخانه الکترونیک سلامتتحقیق با موضوع علم رباتیکتحقیق با موضوع فایروالتحقیق با موضوع فرمت فایل JPEGتحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتیتحقیق با موضوع آشنایی با فلشتحقیق فن آوری اطلاعات، افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانیتحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و کتابخانهتحقیق با موضوع فناوری اطلاعاتتحقیق با موضوع فناوری آموزشیتحقیق با موضوع فهرستنویسی صفحات وب و اینترنتتحقیق با موضوع ویژوال بیسیکتحقیق با موضوع یک مفهوم برای شرح اطلاعات